– projecten, voorlichting en publicaties –

Home

Voorlichting en werkwijzen waar de doelgroep echt wat aan heeft, projecten die er toe doen en heldere, toegankelijke content, daar zet ik me graag voor in.

Ik ontwikkel strategische plannen, nieuwe projecten, methodieken, onderzoeksaanbevelingen, webcontent (B1-niveau) en andere off- en online publicaties op het gebied van zorg en welzijn. Altijd op basis van kennis, visies, ervaringen en behoeften van opdrachtgever en doelgroepen.

Dit doe ik al jaren bij en voor (veelal landelijke) organisaties op het gebied van zorg en welzijn. In de rol van secretaris, coördinator voorlichting, projectleider, kwalitatief onderzoeker, methodiekontwikkelaar, communicatieadviseur, hoofd- en eindredacteur en/of contentmanager.

Zie ook deze voorbeelden en mijn ervaring.

Gids Ja dokter nee dokter

JDND cover LR