– tekst en redactie –

Home

Wilt u vanuit uw organisatie inzichten of ervaringen helder overbrengen?
Ik kan voor en met u maatschappelijke- en organisatiedoelen om zetten in een kwalitatief onderzoek, projectplan, communicatieplan of publicatie. Hiervoor haal ik kennis op uit gesprekken (interviews) en/of literatuur die ik analyseer en structureer. Ook verzorg ik hoofd- en eindredactie.

Resultaten waren onder andere projectaanvragen en onderzoeksrapporten voor kenniscentra, methodiekbeschrijvingen voor pedagogische- en zorgorganisaties, artikelen voor vaktijdschriften, boeken voor uitgevers en digitaal voorlichtingsmateriaal voor publiekswebsites. Zie voorbeelden bij Werk in opdracht en Eigen werk.

Ook herschrijf en vereenvoudig ik teksten op B1-taalniveau, zodat uw boodschap of verhaal ook toegankelijk wordt voor bijvoorbeeld algemeen publiek, patiënten of ouders.

Nieuw Ja dokter nee dokter

JDND cover LR