– content, hoofd- en eindredactie –

Voorbeelden

  • Redactie Zwangerwijzer.nl (Perined / Erasmus MC)
  • Artikel Van machteloze zorg naar een goed gesprek in magazine Qruxx ‘Kwaliteit in de zorg’
  • Columns en artikelen voor Saarmagazine.nl
  • Feuilleton ‘Ons soort loeders’ en diverse artikelen voor Ze.nl
  • Artikel ‘Komt een familie bij de dokter’ in tijdschrift Huisarts en Wetenschap
  • Artikel Een lange zoektocht is belastend voor ouders en kind voor Stichting Kind en Ziekenhuis
  • Aanbevelingen en rapport ‘Motivatie voor taalles bij laaggeletterde vrouwen in Utrecht Overvecht’ voor Stichting Lezen en Schrijven/ Taal doet meer
  • Hulp bij het kiezen prenatale screeningen’ -vragenlijst- (RIVM)
  • Hoofd- en eindredactie Wachtkamertijdschrift Wel of geen DNA-onderzoek (Erfocentrum, NPV, VSOP)
  • Boek voor patiënten ‘Ja dokter, nee dokter’ (uitgeverij ZEZZ)
  • Boek voor ouders ‘Mijn kind gaat naar school!’ (uitgeverij Forte)
  • Hoofd- en eindredactie tijdschrift M/V Zorg en TransActua (TransAct)
  • Scripts diverse voorlichtingsfilms en beeldverhalen over (keuzes rond) erfelijkheid (Erfocentrum)
  • Contentmanagement, menu en content ouderschap (Stichting Opvoeden.nl)
  • Redactie boek ‘De brede school: wat worden kinderen daar beter van?’ (onderwijsinstituut APS)
  • Folders voor ouders Leven met downdyndroom (TNO)
  • Artikelen voor o.a. tijdschrift voor verzorgenden, tijdschrift Kinderopvang, Phaxx, Het Jonge Kind en JEM (onderwijsglossy)
  • Handleiding Let op de kleintjes, psycho-educatie aan kinderen die getuige waren van huiselijk geweld’ (TransAct/Movisie)
  • NHG-nascholingspakket ‘Signaleren mishandeling en seksueel misbruik’

JEM-nr-5-2010-jongens-1e-pag   Brede-school  Folder downsyndroom