– projecten, voorlichting en publicaties –

Voorbeelden

 • Aanvragen zorgvernieuwingsproject ‘Proactief familieleden informeren bij erfelijke aanleg kanker’ ism Radboudumc;  secretaris/onderzoeker van dit project;
 • Analyse interviews en onderzoek; schrijven aanbevelingen en rapport ‘Motivatie voor taalles bij laaggeletterde vrouwen in Utrecht Overvecht’ (Stichting Lezen en Schrijven/ Taal doet meer)
 • Ontwikkelen diverse digitale keuzehulpen voor RIVM en Erfocentrum en wachtkamertijdschrift Wel of geen DNA-onderzoek in samenwerking met professionals en patiëntenverenigingen
 • Voorlichtingsboek voor patiënten ‘Ja dokter, nee dokter’ (uitgeverij ZEZZ) en artikel in magazine ‘Kwaliteit in de zorg’; Van machteloze zorg naar een goed gesprek’
 • Scripts voorlichtingsfilms en beeldverhalen over diverse onderwerpen
 • Coördinatie (a.i.) van de internationale dag van de palliatieve zorg en opzetten voorlichtingsproject (stichting Agora)
 • SWOT-analyse, strategisch marketingplan en advies innovatie voor Stichting Welzijn Amersfoort
 • Contentmanagement a.i. en menu en teksten ouderschap (Stichting Opvoeden.nl)
 • Artikelen voor tijdschrift voor verzorgenden, Phaxx, Het Jonge Kind en JEM (onderwijsglossy)
 • Ontwikkeling  en schrijven handleiding Let op de kleintjes, psycho-educatie aan kinderen die getuige waren van huiselijk geweld’ (TransAct/Movisie)
 • Schrijven NHG-nascholingspakket ‘Signaleren mishandeling en seksueel misbruik’
 • Tijdschrift M/V Zorg -hoofd- en eindredactie- (3 jaargangen).

JEM-nr-5-2010-jongens-1e-pag   Brede-school  Folder downsyndroom